Funksjonell kravspesifikasjon for statlige lønns- og personaldatasystem

Endring av lønns- og reiseadministrasjonssystemer for å registrere og rapportere data om statsansattes reiser med fly nasjonalt og internasjonalt

Spesifikasjonen viser krav som stilles til lønns- og/eller reiseadministrasjonssystemer i statlige virksomheter for at systemene skal kunne brukes til å registrere og rapportere data om statsansattes tjenestereiser med fly.

Tillegg til funksjonelle krav for statlige lønns- og og reiseadministrasjonssystemer

Regjeringen skal kjøpe klimagasskvoter for å dekke CO2 -utslipp ved statsansattes tjenestereiser med fly internasjonalt. For å innsamle data for å beregne statsansattes tjenestereiser med fly internasjonalt som grunnlag for kvotekjøp har det vært behov for å omlegge statlige lønns- og reiseadministrasjonssystemer. Spesifikasjonen viser krav som stilles til lønns- og/eller reiseadministrasjonssystemer i statlige virksomheter for at systemene skal kunne brukes til å registrere og rapportere data om statsansattes tjenestereiser med fly. 

Dette dokumentet er et tilleggsdokument til dokumentene ”Funksjonell kravspesifikasjon for statlige lønns- og personaldatasystem (P-0883)” og ”Funksjonelle krav til et reiseadministrasjonssystem/en reisemodul (P-0892)” fra henholdsvis 5. oktober 1999 og 30. oktober 2000.