Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

G-07/2012 – Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften- tidspunktet for opptak av biometri til grensebeoerbevis

Utlendingsdirektoratet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-07/2012

201200212

29.5.2012

 

G-07/2012 – Ikrafttredelse – endring i utlendingsforskriften- tidspunktet for opptak av biometri til grensebeoerbevis

 

Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften). Endringen trer i kraft straks.

Endringen innebærer at biometri (fingeravtrykk og ansiktsfoto) til bruk i grenseboerbevis kan opptas på søknadstidspunktet.

Bakgrunn

Avtale om grenseboerbevis mellom Norge og Russland trådte i kraft 29. mai 2012. Avtalen innebærer at innbyggerne i grensenære områder på norsk og russisk side etter søknad vil kunne få utstedt et grenseboerbevis. Nødvendige forskriftsendringer for ordningen med grenseboerbevis ble vedtatt 16. mai i år, og er satt i kraft. Forskriftsendringene har sin bakgrunn i to høringsbrev av henholdsvis 23. februar 2011 og 29. juni 2011.

Forslag om ytterligere forskriftsendringer om blant annet regler om grenseboerbevis, ble sendt på høring 19. mars 2012 med høringsfrist 30. april 2012. Gjennom dette ikrafttredelsesrundskrivet settes en av de foreslåtte endringene i kraft.

Nærmere om endringen

I utlendingsforskriften § 18-4 a annet ledd innføres hjemmel for at opptak av biometri til bruk i grenseboerbevis kan skje i forbindelse med at det fremmes søknad om grenseboerbevis. Endringen trer i kraft straks.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef                                                                   

                                                                        Kenneth A. Baklund
                                                                        fagdirektør

 

 

 

Vedlegg: Endringsforskrift

 

Kopi:

Utenriksdepartementet
Politidirektoratet