G-1/1987

Lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste (med endringer som trådte i kraft 1. januar 1987)

Rundskriv G-1/1987
Jnr.: 3112/86 E
Dato: 20.01.1987

Lov 30. mai 1975 nr. 20 om tomtefeste

(med endringer som trådte i kraft 1. januar 1987)

Klikk her for å laste ned dokumentet

Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html