G 12/2012

Rundskriv om nordisk arrestordre

Rundskrivet omhandler pågripelse og overlevering av lovbrytere mellom Norge og et annet nordisk land etter reglene i arrestordreloven med tilhørende forskrift, og erstatter rundskriv 20. juni 1961 til politimesterne – utlevering av lovbrytere mellom de nordiske land (Jnr. 3345/61).