G-13/2020 Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – opphold for faglærte arbeidstakere som blir permittert under covid-19-pandemien

Ikrafttredelse av midlertidige endringer i utlendingsforskriften – opphold for faglærte arbeidstakere som blir permittert under covid-19-pandemien.pdf

Forskrift om midlertidig endring i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (opphold til faglærte som er permitterte under covid-19-pandemien).pdf