G-14/2021 – Ikrafttredelse av ny § 8-14 i utlendingsforskriften – engangsløsning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge

G-14/2021 – Ikrafttredelse av ny § 8-14 i utlendingsforskriften – engangsløs-ning for utlendinger med mer enn 16 års oppholdstid i Norge.pdf

Forskrift om endringer i utlendingsforskriften (engangsløsning).pdf