G-14/2012

Ny salærsats for advokater mv. i straffesaker og i rettshjelpssaker og nye stykkprissatser for medisinsk sakkyndige

Nr.
G-14/2012

Vår ref.
12/8437

Dato
19.12.2012

   

 

I.

  1. Timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punktum skal være
    kr 945 med virkning fra 1. januar 2013.
     
  2. Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.
     
  3. For merverdiavgiftspliktige salærberettigede vil merverdiavgiften komme i tillegg til salærsatsen.

 

II.

Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt følgende stykkprissatser for medisinsk sakkyndige etter salærforskriften § 2 tredje ledd:

a.

For sakkyndig likundersøkelse i form av rettsmedisinsk obduksjon:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 574

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 505

b.

For sakkyndig likundersøkelse i form av likskue:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 797

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 400

c.

For uttak av blodprøve i farskapssaker:

 
 

Pr. prøve:

kr 250

d.

Blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere foretatt av leger, offentlig godkjente sykepleiere eller bioingeniører:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 485

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 848

 

For leger som foretar klinisk test og blodprøveuttak av påvirkede motorvognførere:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 659

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 1 476

e.

For sakkyndig undersøkelse i voldtektstilfelle/ved seksuelle overgrep:

 
 

Hverdager kl. 07.00 - 20.00:

kr 2 360

 

Hverdager etter kl. 20.00, lør-/søn-/helligdager og offentlige høytidsdager. Fra kl. 15.00 dagen før helligdager og offentlige høytidsdager:

kr 4 081

 

Leger som bare foretar klinisk test godtgjøres etter ordinær timesats etter reglene i salærforskriften.

Satsene for blodprøveuttak som er angitt under pkt. d gjelder både for enkle og utvidede prøver.

 

Med hilsen
Elise Stilloff
kst. avdelingsdirektør

Anne Lene Staib Knudsen
seniorrådgiver