Rundskriv

G-35/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

G-35/2020 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.pdf

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2020 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen.pdf