G-37/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendings-forskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU

G-37/2021 – Revidert rundskriv om ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften – fortsatt opphold til britiske borgere og deres familiemedlemmer etter Storbritannias uttreden av EU.pdf