G-95/1988

Søknader om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven § 33. Saksbehandlingsregler og retningslinjer for skjønnsutøvelsen på bakgrunn av departementets praksis.

Rundskriv G-95/1988
Jnr.: 2292/88 A-T BH/cdj
Dato: 24.05.1988

Søknader om innløsning av festetomt etter tomtefesteloven § 33. Saksbehandlingsregler og retningslinjer for skjønnsutøvelsen på bakgrunn av departementets praksis.

Klikk her for å laste ned dokumentet

Dette dokumentet er lagret som en PDF-fil. For å kunne lese denne må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html