Gasscos kartleggingsstudie av integrasjon på Kårstø

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

"Naturkraft Integration Mapping Study"


Last ned rapporten her.