GI-02/2021 Instruks om saker hvor det er av betydning om returdirektivets prosedyrer har vært «anvendt»

GI-02_2021 Instruks om saker hvor det er av betydning om returdirektivets prosedyrer har vært «anvendt».pdf