GI-16/2021 – revidert instruks om å gi innreiseadgang for tidligere lokalt ansatt personell m.fl. for Forsvaret i forbindelse med evakuering fra Afghanistan

GI-16/2021 – revidert instruks om å gi innreiseadgang for tidligere
lokalt ansatt personell m.fl. for Forsvaret i forbindelse med
evakuering fra Afghanista.pdf