GI-17/2020 – instruks om endringer i underholdskravet ved førstegangs søk-nad i andre saker enn familieinnvandring (utlendingsforskriften § 10-7)

GI-17/2020 – instruks om endringer i underholdskravet ved førstegangs søk-nad i andre saker enn familieinnvandring (utlendingsforskriften § 10-7).pdf