GI-18/2021 – instruks om behandlingen av søknader om oppholdstillatelse fra afghanske borgere som har blitt evakuert til Norge i forbindelse med konsulær bistand til norske borgere mv.

GI-18/2021 - Instruks om behandlingen av søknader om oppholdstillatelse fra afghanske borgere som har blitt evakuert til Norge i forbindelse med konsulær bistand til norske borgere mv.pdf