Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020

Rapport nr. 45/2020

Rapport fra arbeidsgruppe.

Landbruks- og matdepartementet satte høsten 2020 ned en arbeidsgruppe som skulle gjennomgå håndteringen av beitekrisen i reindriften vinteren og våren 2020.

Forside:Rapport - Gjennomgang av beitekrisen i reindriften 2020.JPG
Foto: Landbruksdirektoratet