Grannelova

Justis- og beredskapsdepartementet

Lov 16. juni 1961 nr. 15 om rettshøve mellom grannar (grannelova)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser