Ny rapport om korrupsjonsbekjempelse

Europarådets organ for oppfølging av medlemsstatenes gjennomføring av Europarådskonvensjonene mot korrupsjon (Greco) har vedtatt rapport for 3. evalueringsrunde over Norges gjennomføring av konvensjonen.

Europarådets organ for oppfølging av medlemsstatenes gjennomføring av Europarådskonvensjonene mot korrupsjon (Greco) har vedtatt rapport for 3. evalueringsrunde over Norges gjennomføring av konvensjonen. Tema for evalueringen er

 

  1. Medlemslandenes gjennomføring og praktisering av strafferettslige bestemmelser med relevans til Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon
  2. Medlemslandenes regulering av åpenhet rundt finansiering av politiske partier.

 

Rapporten kan du lese her.