Grønnbok om realkreditt i EU

Frist: 04.11.05

EU-kommisjonen har lagt frem en grønnbok om realkreditt i EU. Den bygger på Kommisjonens anbefaling om forhåndsopplysninger fra långivere som tilbyr boliglån. Grønnboken sendes nå på høring. (14.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2005

  • Høringsfrist: 04.11.2005