Grunnlag for, og krav om, utbedring av eksisterende bygninger

Kommunal- og regionaldepartementet har fått Kluge Advokatkontor og Multiconsult til å se på grunnlag for, og krav om, utbedring av eksisterende bygninger. Rapporten er et ledd i arbeidet med stortingmeldingen om bygningspolitikken.