Handlingsplan: Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009–2014

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet, og om evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem innenfor en rekke områder i samfunnet.