Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor

Planen er et forslag fra en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Norges Fiskarlag, Fiskesalgslagenes samarbeidsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Landsorganisasjonen, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Fiskarkvinnelag, Barne- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.

Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor (pdf-format)

Handlingsplan for økt kvinneandel i marin sektor