Harstadpakken - kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag for valgt prosjektalternativ (KS2)

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt utarbeidet en ekstern kvalitetssikring av Harstadpakken.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt utarbeidet en ekstern kvalitetssikring (forenklet KS2) av Harstadpakken.

Les rapporten (pdf)