Havvind - forslag til utredningsområder

Som en oppfølging av regjeringens havenergistrategi ga Olje-og energidepartementet i 2009 Norges vassdrags- og energidirektorat i oppdrag å lede en direktoratgruppe som skulle vurdere egnede områder for etablering av vindkraft til havs.

Direktoratgruppa har bestått av Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Oljedirektoratet.

Les hele rapporten i pdf