Andre miljøkonsekvenser

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet

Denne delutredningen utgjør en del av Olje- og Energidepartementets utredning av konsekvenser for helhetlig forvaltning av Norskehavet, for sektor petroleum og energi. Emner som dekkes i delutredningen er avfall fra petroleumsindustrien både i drift og avvikling, konsekvenser av seismisk aktivitet og påvirkning fra andre støykilder, konsekvenser av fysiske inngrep på havbunn, samt introduksjon av fremmede arter via skrog (ikke ballastvann). En beskrivelse og status for miljøovervåkning i utredningsområdet blir også gitt. Rapporten er levert av Det Norske Veritas.

Rapporten i pdf