Helligdagsfredloven

Kulturdepartementet

Lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred (Helligdagsfredloven)

For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser