Helsetilsynets gjennomgang av barnevernets oppfølging av de to jentene som var plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde

På oppdrag fra Barne- og familiedepartementet har Helsetilsynet undersøkt barnevernets oppfølging av to jenter som bodde på Vestlundveien ungdomssenter og som senere døde. Tilsynet er bedt om å innrette rapporten slik at den kan bidra til samfunnsmessig læring og utvikling på barnevernsområdet.

Les rapporten