Hjemmelsforslag om politiattest

Frist: 30.11.05

Justisdepartementet har sendt på høring forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest. Forslaget er fremlagt av en arbeids-gruppe nedsatt av Justisdepartementet. (14.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.11.2005

  • Høringsfrist: 30.11.05