Hjemmelsforslag om politiattest

Frist: 30.11.05

Justisdepartementet har sendt på høring forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest. Forslaget er fremlagt av en arbeids-gruppe nedsatt av Justisdepartementet. (14.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.11.2005

Vår ref.:

Høringsinstanser


Deres ref

Vår ref

Dato

2004/02905

24.08.05Høring – forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til hjemmel for frivillige organisasjoner til å kreve politiattest som ble fremlagt av en arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet.

Det gjøres oppmerksom på at Helse- og Omsorgsdepartementet ved brev av 19.08.2005 har sendt et lignende forslag på høring som gjelder krav om politiattest for helse- og omsorgspersonell.

Det bes om at høringsinstansenes eventuelle uttalelser blir sendt Justisdepartementet innen:

onsdag 30. november 2005.

Det bes om at høringsinstansene forelegger saken for underordnede instanser som ikke står på høringslisten, så langt det er hensiktsmessig for å opplyse saken. For ordens skyld nevnes at høringen er åpen også for andre enn de som står på høringslisten. Flere eksemplarer av utredningen kan bestilles hos departementet på telefon 22 24 51 87.

Videre bes det om at de høringsinstansene som har muligheten for det, sender en kopi av sin høringsuttalelse til Justisdepartementet på e-post. Adressen er sylvia.peters@jd.dep.no.

Nærmere om innholdet i forslaget

Arbeidsgruppen foreslår at det skal kunne utstedes politiattest til bruk for frivillige organisasjoner for personer, som lønnet eller ulønnet, skal utføre oppgaver for organisasjonen, som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Siden bakgrunnen for forslaget er å beskytte mindreårige mot seksuelle overgrep, skal attesten kun vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på nærmere angitte bestemmelser i straffelovens kapittel 19 om seksualforbrytelser. Det gjøres oppmerksom på at henvisningen til straffeloven §§ 204 første ledd bokstav d og f på bakgrunn av endringer i loven må erstattes med §§ 204 a.

Departementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på følgende problemstillinger:

1. Organisasjonenes valgfrihet

Forslaget er utformet slik at det er opp til de enkelte organisasjoner å avgjøre om de ønsker å kreve politiattest. Begrunnelsen for dette er at staten i minst mulig grad skal styre organisasjonenes virksomhet, se nærmere pkt. 6.1 siste avsnitt i rapporten.

2. Hvilke personer omfattes av ordningen

Forslaget omfatter både ansatte og frivillige. På dette punkt er forslaget ikke enstemmig, idet representanten fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner mener at retten til å kreve politiattest bare skal gjelde i ansettelsesforhold, se pkt. 6.3.2 siste avsnitt i rapporten.

Arbeidsgruppen behandler spørsmålet om hvilke frivillige medarbeidere som skal være omfattet av ordningen, og hva som i så fall skal være avgrensningskriteriene i pkt. 6.3 i rapporten. Departementet ber særlig om høringsinstansenes tilbakemelding med henblikk på om avgrensningskriteriene oppfattes som tilstrekkelig klare.

3. Omfanget av politiattesten

Forslaget går ut på at politiattesten kun skal vise brudd på nærmere angitte bestemmelser i straffelovens kapittel 19, idet bakgrunnen for oppnevnelsen av arbeidsgruppen var å treffe tiltak som er egnet til å beskytte barn mot seksuelle overgrep.

Siden det i den senere tid fra flere hold har blitt reist spørsmål om politiattesten bør utvides til også å utvise brudd på andre straffbare forhold, som for eksempel narkotika- og voldsdelikter, ber departementet om høringsinstansenes synspunkter på om det er behov for en slik utvidelse.Med hilsen

Håkon Skulstad
avdelingsdirektør

Morten Thomsen
førstekonsulent

ACTA, Barn og unge i Normisjon

Afrikan Youth in Norway

AFS-Norge Internasjonal utveksling

Agenda X, Antirasistisk senter

Amnesty International Norge

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter

ANSA

Antifascistisk Aksjon (AFA)

Arbeidernes Ungdomsfylking

Barne- og Ungdoms revmatikergruppe

Barneombudet

Blekkulfs Miljødetektiver

Blå Kors Ungdomsforbund

Changemaker/Kirkens Nødhjelp

CISV Norge Int. barneleire

Dancing Youth

Datatilsynet

Davvi Nuorra, c/o Per Ivar Henriksen

De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd

Demokratisk Alternativ

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Turistforenings ungdom

Departementene

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det Norske Misjonsforbunds Ungdom

Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon

Det Norske Totalavholdsselskap Barneforbund

Doajmmasiebrre Julev-Sábme v/leder Miriam Paulsen

Elevorganisasjonen i Norge

Europeisk Ungdom

Fordelingsutvalget v/Bufdir

Foreningen Nordens Ungdomsforbund

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon

Frelsesarmeens Barn og Unge

Fremskrittspartiets Ungdom

FRIBU

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom

Future, uteseksjonen

FYSIO - landsutvalet

Himmilo Youth in Norway, v/ Bashe Musse

Home-Start Familiekontakten Norge

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Høyres Studentforbund

Håndverksstedet - for barn og unge

IFMSA - Norge

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling

Internasjonal Dugnad

Internasjonale Sosialister

IOGT’s juniorforbund i Norge

JUVENTE

Kommunenes Sentralforbund

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristen Idrettskontakt

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

Kystens Ungdomslag

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyk Ungdom

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Landsforeningen for Nyrepas. og Transplanterte

Landsforeningen Ungdom og Fritid

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsstyret ERGON

Leo i Norge

LOs Ungdomsutvalg

Metodistkirkens Ungdomsforbund

Mira-senteret: Ungdomsgruppa

Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom

Natur og Ungdom

NBS, Studentforeningen ved Handelighøyskolen BI

NBUF

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund: Barn og ungdom

Norges Barne- og ungdomskorforbund

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Bygdeungdomslag

Norges Diabetesforbund

Norges Døve-Ungdomsforbund

Norges Frimerke Ungdom

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Idrettsforbund og olympiske komite

Norges Jeger- og Fiskerforbunds Ungdomsutvalg

Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-speidere

Norges Kommunistiske Ungdomsforbund

Norges Konservative Studentforbund

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Musikkorps Forbund

Norges Muslimske Ungdom NMU

Norges speiderforbund

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Venstre

NORILCOs Ungdom

Norsk Dysmeliforenings Ungdom v/Thyra Kirknes

Norsk Epilepsiforbunds Ungdom

Norsk filmklubbforbund: barn og ungdom

Norsk Folkehjelp Ungdom

Norsk Forening for Stomi og Reservoaropererte

Norsk Frilynt Ungdomsforbund

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Motorsykkel Union

Norsk Målungdom

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Psoriasis Forbunds Ungdomsorganisasjon

Norsk Skoleorkesterforbund

Norsk Studentunion

Norsk Søndagsskoleforbund

Norsk Tyrkiske Ungdomsforening

Norske 4 H

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg

Ny Generasjon

Nye Kriminalpolitisentralen

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)

Pakistansk Studentsamfunn

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsarbeid

Pluss - Landsforeningen mot aids

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Press Redd Barna ungdom

PSO- Ung, Norsk Psoriasisforbundsungdomsavdeling

Regjeringsadvokaten

Riksadvokatembetet

Rød Ungdom

Røde Kors ungdom

Senterungdommens Landsforb.

Skeiv Ungdom

SOS Rasisme

Sosial- og Helsedirektoratet

Sosialistisk Studentlag

Sosialistisk Ungdom

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Studentenes Landsforbund (StL)

Stundentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Tamilsk Ungdomsforum

Ung i sentrum/Alliert ungdom

Ung Kirkesang

Ungdom mot EU

Ungdom mot narkotika

Ungdom Mot Vold

Ungdommens Sjakkforbund

Unge Høyres Landsforbund

Ungt Entreprenørskap

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

Vålerenga mot rasisme

World Voices Norway

Youth for Understanding

YS- Ung