Høring - forslag til endring i straffeloven 1902 og 2005 (ny § 350a og ny § 181a om forbud mot organisert tigging)

Høringen er trukket tilbake

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2015