Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon)

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å oppheve konsesjonsordningen for framvisning av film eller videogram i næring (kinokonsesjon), jf. § 2 i lov 15. mai 1987 nr 21 om film og videogram.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2017