Høring - opphevelse av konsesjonsordningen for framvisning av film (kinokonsesjon)

Kulturdepartementet sender med dette på høring et forslag om å oppheve konsesjonsordningen for framvisning av film eller videogram i næring (kinokonsesjon), jf. § 2 i lov 15. mai 1987 nr 21 om film og videogram.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2017

Vår ref.: 16/415

Benytt den digitale løsningen for å avgi høringsuttalelse ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

 

Barneombudet

Datatilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Medietilsynet

Norsk filminstitutt

 

Aurora Kino IKS

Blindeforbundet

Bygdekinoen

CAPA

Cinemateket i Lillehammer

Cinemateket i Stavanger

Cinemateket i Kristiansand

Cinemateket i Tromsø

Cinemateket i Trondheim

Cinemateket i Bergen

Familie & Medier

Film & Kino

Fritt Ord

Hørselshemmedes Landsforbund

KinoAlliansen

Kinoforbundet

KinoNor

KinoSør

KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Media Direct Norge

Mediebedriftenes Landsforening

Nordisk Film Kino

Norske Filmdistributørers Forening

Norsk Journalistlag

Norske Kinosjefers Forbund

Norsk Filmforbund

Norsk filmklubbforbund

Norsk kinoforbund

Norsk Pen

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

SF Kino

Virke Produsentforeningen