Høring - forslag til endringer i passloven mv - utvidet adgang for politiet til å benytte opplysninger fra passregisteret

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.04.2013