Høring - Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010

Vår ref.:

Høringsbrev i pdf-format:

Brev til fylkeskommunene

Brev til andre instanser

Relevant informasjon finnes i høringsbrevene:

Høringsbrev

 

Finnmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Avinor AS
BARIN
Danish Air Transport
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Lufttransport AS
NHO Luftfart
Norwegian Air Shuttle ASA
Scandinavian Airlines Norge AS
Widerøes Flyveselskap ASA

Til toppen