Høring - Anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012

Høring knyttet til utforming av anbudsvilkår for anbud på regionale ruteflyginger i Norge fra 1. april 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2010