Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017

Samferdselsdepartementet ber om innspill i forbindelse med arbeidet med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge Norge fra 1. april 2017.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2015

Til toppen