Høring - Anvendelse av kystfiskekvoten i torskefisket nord for 62° N

Høring av en rapport med formål å finne en reguleringsmodell for kystfiskekvoten som kan virke mer målrettet for å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i samiske kyst- og fjordområder og andre utsatte kystsamfunn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.11.2017