Høring - behandlingen av sivile krav etter terrorhandlingene 22. juli 2011. Forslag til enkelte endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2012