Høring - bestemmelser om abonnentvalg i kringkastingsloven og kringkastingsforskriften

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.06.2007