Høring - Effektivisering av håndhevingen på diskrimineringsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette høringsnotat med forslag til endringer i håndhevingsapparatet på diskrimineringsområdet på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.11.2016