Høring - Endring av forskrift om utførsel og innførsel av kulturgjenstander

Formålet med endringene er å finne frem til en hensiktsmessig definisjon av hva som regnes som kulturgjenstander, der man på den ene siden tar hensyn til behovet for å dokumentere utførsel av gjenstander av betydning for Norges kulturarv, og på den andre siden hensynet til å lage gjennomførbare regler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.02.2009

Saken er ferdigbehandlet og endringene vil tre i kraft 1. april 2009. 

Endringene er i hovedsak knyttet til definisjonen av hva som regnes som kulturgjenstander i forskriftens § 2.

Lenke til forskriften på nettsidene til Lovdata