Høring - endring i forskrift om Husleietvistutvalg for Oslo og Akershus

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift om Husleietvistutvalg i Oslo og Akershus på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2010