Høring - Endring i forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om innskrenkning av COTIF-lovens virkeområde. Fristen er satt til 6. mai 2013.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2013