Høring - endring i patentloven - unntak fra patentbeskyttelsen ved prekliniske og kliniske utprøvinger av legemidler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.05.2009