Høring - endring i skadedyrforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse. Høringsfristen er 5. september 2015

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2015

Vår ref.: 15/1688

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse. I høringen foreslås det at Nasjonalt folkehelseinstitutt i særskilte tilfeller kan forlenge en godkjenning av skadedyrbekjempere. Det foreslås videre en oppdatering av begreper i forskriften. 

Ny løsning for høringssvar
Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert, med mindre høringssvaret inneholder taushetsbelagt informasjon.

Frist for høringsuttalelse er 5. september 2015.

Spørsmål om høringen og forslaget kan rettes til Benedicte Mørkved Larsen på e-post bml@hod.dep.no

Med vennlig hilsen

 

Elin Anglevik (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                 Benedicte Mørkved Larsen
                                                                 førstekonsulent

                                                           

Arbeids- og sosialdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruk- og matdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

 

Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Helsedirektoratet

Mattilsynet

Miljødirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sjøfartsdirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

 

Landets kommuner

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

 

KS

Næringslivets hovedorganisasjon, NHO

Landsorganisasjonen i Norge, LO

SKABRA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS

 

R3 Entreprenør Innland AS

A0 Effektiv Skadedyrkontroll

A0 Kryp Skadedyrkontroll AS

A1 Oslo skadedyrkontroll as

A1 PELIAS Norsk Skadedyrkontroll

A1 SkadedyrSenteret

ABC Skadedyrteknikk AS

ABS Skadedyrkontroll AS

Agder Skadedyrservice

Agila Vest AS

Akershus skadedyrkontroll

Aktiv Nord AS

Alfa Skadedyrkontroll

Antec Skadedyrkontroll AS

Anticimex AS, hovedkontor (99)

AntiPest Skadedyrkontroll

Arbida AS

Athena sopp og skadedyrpåvising

Bedre Boligmiljø

Boss Norge AS, hovedkontor

Buskerud skadedyrkontroll

Cytox A/S

Effecta as

Entomex Skadedyrkontroll AS

Entomex Norge Skadedyrkontroll Limited

Hallingdal skadedyrkontroll

Insekta AS

Jankilas Skadedyrskontroll

Jo-To Renhold og Skadedyrservice AS

Killit Skadedyrkontroll

Kragerø Skadedyrbekjempelse (KSB)

Kram Eiendomsservice As, avd. skadedyrkontroll

Larvik skadedyrkontroll

Mjøsen Skadedyrkontroll AS

Mycoteam A/S v/Johan Mattsson

Neas ASA, avd. skadedyrkontroll

Nomitek AS

Nordhavn Bygg A/S

Nordland Skadeservice AS

Norsk Skadedyrkontroll AS

Olufsen Skadedyrkontroll

Oslo Veggdyrkontroll AS

Proff Service AS

Rentokil Initial Norge AS

Rogne skadedyr

SAL Sven Arne Lislegaard

Selvaag Eiendom

Shield Skadedyrsikring

Skadedyrbedriftenes bransjeorganisasjon (SKABRA)

Skadedyreksperten

Skadedyrhjelpen Innherred

SkadedyrKontrollen Nordvest AS

Skadedyrkontrollen Øst

Skadedyr-oppsynet

Skadedyrservice AS

Skadedyrspesialisten

Skadedyrvakta AS

Teknisk Etterforskning A/S

Total eiendomsservice

Trs Skadedyrkontroll AS

Tønsberg Skadedyrkontroll AS

Vaktmester Andersen

Walmann Bygg AS

Østlandske Skadedyrkontroll

Øverstrøm Skadedyrkontroll AS

 

Til toppen