Høring - endring i skadedyrforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av forskrift 21. desember 2000 nr. 1406 om skadedyrbekjempelse. Høringsfristen er 5. september 2015

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2015