Høring - forslag til endringer i vergemålsforsskriften § 26 - Heving av beløpsgrensen for når fylkesmannen skal forvalte midler tilhørende personer med verge

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.01.2018