Høring - Endring i yrkestransportforskriften; overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2014

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen. Høringsfrist er 3. mai 2014.