Høring - Endring i yrkestransportforskriften; overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.05.2014

Samferdselsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i yrkestransportforskriften som gjelder overføring av løyveansvaret fra Samferdselsdepartementet og fylkeskommunene til Statens vegvesen. Høringsfrist er 3. mai 2014.

Likelydende brev sendt til:

 • Alle departementene
 • SMK
 • Alle fylkeskommuner
 • Oslo kommune
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Datatilsynet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Fagforbundet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kollektivtrafikkforeningen c/o Akershus fylkeskommune
 • KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NHO Logistikk og Transport
 • NHO-Transport
 • Norges Lastebileier-Forbund
 • Norges Taxiforbund
 • Norges turbileierforbund
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Ruter AS
 • Transportbrukerenes fellesorganisasjon
 • Vegdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
 • Yrkestrafikkforbundet

Til toppen