Høring - Endring i yrkestransportloven om ekspressbuss

Samferdselsdepartementet sender med dette ut forslag til endring av § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportloven - ekspressbuss)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.01.2019

Vår ref.: 18/1706

Høringsbrev (pdf)

Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Datatilsynet
Fagforbundet
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Forbrukerombudet
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Hedmark fylkeskommune
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kollektivtrafikkforeningen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bussbransjeforbund
Norges Handikapforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
NSB AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon - Luftfart
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune - Byrådet
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Utenriksdepartementet
Vegdirektoratet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Yrkestrafikkforbundet
Østfold fylkeskommune