Høring - endringar i gebyrforskrifta - ekomområdet

Høyringa gjeld forslag om endring av forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr (gebyrforskrifta) til Post- og teletilsynet. Høyringsfrist er 3. november 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 03.11.2008

Høyringa gjeld forslag om endring av forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr (gebyrforskrifta) til Post- og teletilsynet.

Forskriftsendring frå 1. januar 2009.

 

Vår ref.:

Høyringsbrev frå Samferdselsdepartementet av 22. september 2008.

Desse er bedt om å kommentere forslaget:

Departementene
Abelia
ACN Norge AS
Agder Energi
Akademikerne
Alcatel Norway AS
Avinor Hovedkontoret
BaneTele AS
BKK Marked AS
Broadwave Communications AS
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemnda
Canal Digital
Chess Communication AS
Cisco Systems Norge
Craig Wireless
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
DnV
Eforum.no
Eidsiva Bredbånd AS
El- og IT forbundet
Eltel
Elektronikkbransjens servicekontor AS
Elektronikkforbundet
Ericsson AS
Eniro
Enivest AS
Experimental Aircraft Association Chapter
Flyselskapenes Landsforening
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets Forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Fortel AS
Funksjonshemmedes Fellesforbund
GET AS
Hafslund Telekom AS
Hi3G Access Norway AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologinæringens Forening
Institutt for informatikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk
Inquam Norway AS
Intelecom Group ASA
IBM Norge AS
Jernbaneverket
Konkurransetilsynet
LO
Last Mile Communication
Lebara AS
LOS Bynett AS
Luftfartstilsynet
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partners AS
Mediebedriftenes landsforening
Mesta
Microsoft Norge AS
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
MTU T3 Lisens AS
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)
NBBL
Nei til EU
NELFO
Network computing spectrum AS
NEMKO
Nera AS
NetCom AS
Network Norway
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet
NITO
Nokia Norge
Nordisk Mobiltelefon Norge AS
Norges Jeger og Fiskerforbund
Norges Luftsportsforbund
Norsk Allmennflyforening
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Kabel-TV forbund
Norsk Lokalradioforbund
Norsk Rikskringkasting
Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)
Norkring Telenor Broadcast
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk Romsenter
NORTIB
Norsk Teknologi
NTE Bredbånd AS
NTNU
NTV
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Services AS
Orkla ASA
Politiets data- og materielltjeneste
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems AS
P4 Radio Hele Norge
Radio Norge
Relacom
RiksTV AS
Satel
Schibsted ASA
Sikringsradioen (Norsk landbrukssamvirke)
Siemens AS
Statens vegvesen
StatoilHydro
Statnett
Sønnico
Tafjord Mimer AS
Talkmore AS
Talkmore Ekstra AS
TampNett AS
TDC AS 
Tekna
Teleforum
Telefunkforum             
Tele2 Norge AS
Telenor ASA
Teleplan AS
Teletopia AS
Telio Telecom AS
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
Ventelo
Verizon AS
Wicom Communications AS
Worldcom AS

Til toppen