Høring - endringar i gebyrforskrifta - ekomområdet

Høyringa gjeld forslag om endring av forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr (gebyrforskrifta) til Post- og teletilsynet. Høyringsfrist er 3. november 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 03.11.2008

Høyringa gjeld forslag om endring av forskrift av 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr (gebyrforskrifta) til Post- og teletilsynet.

Forskriftsendring frå 1. januar 2009.