Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Resultat:

Regjeringen foreslår endringer i åndsverkloven for å styrke rettighetshavere ved krenkelser av opphavsrettigheter på Internett: Prop. 65 L (2012-2013)

Tilråding fra Kulturdepartementet 8. februar 2013, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)