Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.: 2011/02036 ME/ME1 EAB:elt

Høring - endringer i åndsverkloven - tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett

Kulturdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til tiltak mot ulovlig fildeling og andre krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet, høringsnotatet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer.html?id=1958. Høringsfristen er 30. september 2011.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Med hilsen

Bengt O. Hermansen
e.f. avdelingsdirektør

Espen Arneberg Børset
seniorrådgiver

Høringsinstanser        

Abelia
Altibox               
ABM-utvikling            
Akademikerne
Bildende Kunstneres Hjelpefond  
BONO - Billedkunst Opphavsrett i Norge           
Datatilsynet
Departementene          
Den Norske Advokatforening       
Den norske Dommerforening                   
Den Norske Fagpresses Forening
Den norske Forfatterforening       
Den norske Forleggerforening     
Den norske UNESCO-kommisjonen       
Det Norske Komponistfond                       
Elektronikkbransjen           
Elektronisk Forpost Norge            
FONO                                   
Forbrukerrådet                   
Forbundet Frie Fotografer            
Fribit                                     
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon           
Get                                 
Grafill - Norske grafiske designere og illustratører
GRAMART                          
GRAMO                               
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon                    
IFPI Norge                          
IKT-Norge                            
Kabel Norge                        
Kopinor                                 
KS                                         
Landsforeningen Norske Malere              
Landsorganisasjonen - LO             
Mediebedriftenes Landsforening        
Medietilsynet                
Musikernes fellesorganisasjon                 
Musikkfondene                   
Nasjonalbiblioteket             
NAViO
NextGenTel                         
Nokia Norge                          
NOPA                                   
Nordisk Copyright Bureau            
Norges Blindeforbund        
Norges Fotografforbund                
Norges Juristforbund          
Norsk Artistforbund           
Norsk Bibliotekforening                
Norsk Billedhoggerforening                     
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening                     
Norsk Filmforbund             
Norsk Filmklubbforbund               
Norsk Folkemusikk- og Danselag            
Norsk forening for jus og edb                   
Norsk Forskerforbund       
Norsk Journalistlag             
Norsk Komponistforening             
Norsk Kritikerlag                
Norsk Lokalradioforbund              
Norsk Musikkforleggerforening               
Norsk Oversetterforening              
Norsk Presseforbund         
Norsk Redaktørforening                
Norsk Rockforbund            
Norsk Sceneinstruktørforening                
Norsk Skuespillerforbund              
Norsk Videogramforening             
Norske Arkitekters Landsforbund           
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere                      
Norske Billedkunstnere                 
Norske Dansekunstnere                
Norske Dramatikeres Forbund                
Norske film- og TV-produsenters forening                     
Norske filmbyråers forening                     
Norske Filmregissører       
Norske Grafikere                
Norske Kunsthåndverkere            
Norske Reklamefotografer            
Norske Scenografer            
Norske Tekstilkunstnere               
NORWACO                         
NRK                                        
Næringslivets Hovedorganisasjon  - NHO                      
P4 Radio Hele Norge          
Post- og teletilsynet      
Riksarkivet                             
Samisk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening                
Samisk Kunstnerråd           
SBS Radio Norge                  
Simonsens Advokatfirma     
Styret for industriell rettsvern                   
Tegnerforbundet
Telenor
Tele2                                     
TONO                                   
TV 2                                        
TVNorge                                
Unge Kunstneres Samfund                       
Universitets- og høgskolerådet             
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund