Prop. 65 L (2012–2013)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget