Prop. 65 L (2012–2013)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget