Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - endringer i dagpengeforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om endringer i dagpengeforskriften § 3-1 og ny § 6-9 på alminnelig høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 03.04.2019

Vår ref.: 19/393

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag om endringer i dagpengeforskriften § 3-1 og ny § 6-9 på alminnelig høring. Departementet foreslår i høringsnotatet endringer i bestemmelsen i dagpengeforskriften som omhandler inntekter opptjent gjennom deltakelse i arbeidsmarkedstiltak, samt en ny bestemmelse som omhandler dagpengerettigheter for permitterte deltakere i arbeidsmarkedstiltaket "varig lønnstilskudd".

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 3. april 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Solveig Lie (e.f.)
avdelingsdirektør

Benedicte Sund Nissen
rådgiver

 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Departementene
 • Fellesforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • NHO Service og Handel
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Statsministerens kontor
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen