Høring - endringer i forskrift om barnesakkyndig kommisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift om Barnesakkyndig kommisjon.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.12.2015